اس ام سی

  • تاریخ : ۶ام تیر ۱۳۹۷

لطفا تا شنیدن صدای حیوانات در مزرعه های امروزی صبور باشید

مزرعه داری برای خود یک کارخانه شده است که هدف اصلی شان به حداکثر رساندن تولید با صرف نظر از نوع زندگی و رفاه گاو، گوسفند، مرغ و دیگر حیوانات می باشد. هزاران حیوان در یک آلونک کثیف بدون پنجره در قفس های آهنی همراه با دیگر لوازم شکنجه نگهداری می شوند. اغلب شان تا زمان برده شدن به کشتارگاه ها اجازه نفس کشیدن در هوای تازه را ندارند.

وقتی که زمان کشتارشان فرا می رسد یا بخاطر تولید بیش از حد شیر و تخم مرغ بدنشان فرسوده شده است، تا کیلومتر ها در کامیون و یا بارکش ها تحت هر شرایط آب و هوایی و قاعدتا بدون آب و غذا می مانند. پس از رسیدن به کشتارگاه، با هوشیاری کامل گلوی آنها پاره می گردد که حتی مدتی بعد از آنهم این هوشیاری خود را دارند

اگر این توضیح کلی در مورد کشتار حیوانات در نظر شما بسیار زننده و ناخوشایند بود راه حل بسیار ساده ای به شما پیشنهاد می کنیم.

برگرفته از پتا