اس ام سی

  • تاریخ : ۱ام دی ۱۳۹۷

کارلوس کی روش پس از تمرین امروز ملی پوشان در میان خبرنگاران ایستاد و به صحبت پرداخت. او درباره شرایط تیم ملی گفت: در درجه اول خوش آمد می گویم به اصحاب رسانه که امروز آمدند و باعث افتخار ما است و بسیار خوشحالیم که رسانه های ایرانی را در کنار خود داریم که شرایط ما و تیم ملی را به مردم ایران منتقل می کنند.

او در این باره ادامه داد: از بعد شرایط اردویی باید بگویم در کمپی فوق العاده حضور داریم و باید مراتب تشکر خود را از حمایت خاص قطری ها بیان کنیم که در آماده سازی به ما کمک بسیاری کردند. وقتی شما چیزی برای استفاده ندارید هر چیزی که به شما ارائه می شود را باید متشکر باشید و واقعیت این است اگر قطر و حمایت آنها الان نبود ما هم هیچ اردویی نمی توانستیم برگزار کنیم و باید در ایران می ماندیم.
در نتیجه باید تشکر کنیم از کشور قطر و رئیس فدراسیون آن باید خداراشکر کنیم که الان اینجا حضور داریم.

ما ذهنیت شفافی درباره آنچه که می خواهیم داریم اما متاسفانه مصدومیت باعث شده تا تعدادی از بازیکنان تیم ملی در فرم ایده آل نباشند. بازیکنانی همچون علی قلی زاده، صادق محرمی، کاوه رضایی و … از شرایط خود دور هستند اما ما تا آخرین فرصت در انتظار آنها خواهیم ماند تا ببینیم که این بازیکنان می توانند به بهبودی دست پیدا کنند یا خیر و درهای تیم ملی تا آخرین دقیقه برای آنها باز خواهد بود.

ادامه دارد…