اس ام سی

  • تاریخ : ۱۵ام آذر ۱۳۹۷

ویدئو را مادر کودک ضبط کرده بود. هرچند دندان پزشک در گفت گویی مدعی شده دندان بچه بی حس شده بود. کاربری با انتشار این ویدئو نوشت: «آقای دندون پزشک! وقتی قبول می کنی که بچه رو ویزیت کنی، باید خودت رو واسه اذیت کردن های بچه هم آماده کنی.» کاربری دیگر نوشت: «به جای این که بگن هنگام عصبانیت رانندگی نکنید، باید بگن هنگام عصبانیت طبابت نکنید!»