اس ام سی

  • تاریخ : ۵ام بهمن ۱۳۹۷

جعفر خوشرو، کارشناس داوری ، درباره قضاوت داور قطری در دیدار ایران و چین اظهار کرد: این داور سن کمی دارد و توسط دبیر کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا که یک قطری است حمایت می شود. او علی رغم بعضی تصمیماتش، در نتیجه بازی تاثیرگذار نبود.

وی ادامه داد: البته این داور کمی هم پشتش به ایرماتوف و کمک داور ویدئویی گرم بود و در صحنه های مهم، مدام با گوشی اش صحبت می کرد تا در صورت تشخیص VAR تصمیمش را بگیرد. هر چه زمان بازی می گذشت، احساساتش به تصمیماتش غلبه می کرد و در تشخیص خطاهای معمولی اشتباه های زیادی داشت. الجاسم آوانتاژهای به موقعی نداشت و شبیه مدیران مدرسه با بازیکنان رفتار می کرد. البته در صحنه های مهم یعنی گل دوم ایران و صحنه مشکوک متوقف شدن طارمی در محوطه جریمه چین تصمیم درستی گرفت و VAR هم با او هم نظر بود.

خوشرو در پایان گفت: او کار زیادی دارد تا داور بزرگی در آسیا شود و با توجه به سنش فرصت زیادی برای این موضوع دارد.

خبرنگار: محمدحسین رضوی

دبیر: محمد علی ایزدی