اس ام سی

  • تاریخ : ۳۰ام آذر ۱۳۹۷

کتاب “دائوی نقاشی” ابتدا در سال ۱۹۵۶ و در مجموعه کتابهای بنیاد بولینگن به چاپ رسید. این کتاب با عنوان فرعی “پژوهشی در سرشت آیینی نقاشی چینی”، در اصل حاوی دو بخش است.

پژوهشی در سرشت آیینی نقاشی چینی
نویسنده: مای- مای سه/ 
مترجم: امیر مازیار
صفحه آرایی: موسسه فرهنگی خجند
طرح جلد: غلامرضا مهری
ناشر: فرهنگستان هنر
شابک: ۰-۲۷-۸۸۰۲-۹۶۴
کتاب “دائوی نقاشی” ابتدا در سال ۱۹۵۶ و در مجموعه کتابهای بنیاد بولینگن به چاپ رسید. این کتاب با عنوان فرعی “پژوهشی در سرشت آیینی نقاشی چینی”، در اصل حاوی دو بخش است: یک بخش آن را متنی کهن در باب نقاشی چینی باعنوان “راهنمای نقاشی باغ دانه خردل” شکل می دهد و بخش دیگر آن رساله ای است تحقیقی در باب اصول بنیادین نقاشی چینی.
مترجم کتاب در بخش یادداشت ترجمه فارسی، عنوان این کتاب را این گونه معنا می کند: “دائوی نقاشی هم به معنای روش نقاشی است (دائو = روش) و هم دلالت بر بنیان نظری و محتوای کلی سنت نقاشی”. مازیار در قسمتی دیگر از این بخش می نویسد: “این متن به دو پاره تقسیم می شود؛ پاره اول کهن تر است و تاریخ ۱۶۷۹ میلادی را دارد و پاره دیگر چند سال بعد به آن اضافه شده و مورخ ۱۷۰۱ میلادی است. در این کتاب صرفاً پاره نخست و قدیم تر این متن به فارسی برگردانده شده است. این بخش به خودی خود مستقل از پاره بعدی و تا حدودی اصیل تر از آن است.”
مترجم کتاب به انگلیسی، در مقدمه درباره این کتاب می نویسد: “در نانکینگ و در ربع آخر قرن هفدهم سه برادر نقاش تصاویر و متن اثری را آماده ساختند که از آن پس رایج ترین کتاب راهنمای نقاشی در چین شد؛ “جیه زه یو آن هوا جوآن” یا “راهنمای نقاشی باغ دانه خردل”. کل اثر از سیزده کتاب شکل گرفته که در سه بخش تنظیم شده اند. بخش اول در باب نقاشی منظره است و در ۱۶۷۹ پدیدار شد. این بخش نخستین ویرایش این اثر را شکل می دهد و شامل پنج کتاب است: کتابی در باب اصول و معیارهای کلی با یادداشتهایی تاریخی و قسمتی در باب رنگها؛ کتاب درختان؛ کتاب صخره ها؛ کتاب ژن – وو (آدمها و اشیاء)؛ و کتابی در بر دارنده نمونه های بیشتر از نقاشی منظره. در سال ۱۷۰۱، ناشر بخش دوم و سوم را هم بر بخش اول افزود که در کنار هم نخستین ویرایش کامل این کتاب را شکل می دهند.”
مای – مای سه در قسمتی دیگر و درباره عنوان نسخه اصلی این کتاب می آورد: “عنوان راهنمای نقاشی باغ دانه خردل برگرفته از ملک و خانه کوچکی در نانکینگ است که خانه ناشر اثر بوده است. لی یو (۱۶۱۱-۱۶۸۰) نویسنده ای که مقدمه ویرایش نخست (۱۶۷۹) را نگاشته، ظاهراً ملک مورد بحث را، در نزدیکی دروازه جنوبی نانکینگ، تنها چند سال پیش از تکمیل و نشر این راهنما به دست آورده است. او در آنجا یک خانه و کتابفروشی ساخت و آنجا را جیه زه یوآن یعنی “باغ دانه خردل نامید.”
“دائوی نقاشی” با دو مقدمه شروع می شود: مقدمه ویرایش شانگهای (۱۸۸۷) و مقدمه ویرایش نخست (۱۶۷۹). در مقدمه اول نویسنده طبق درخواست وانگ سونگ تانگ، ناشر کتاب، مقدمه ای درباره این کتاب و تاریخ تألیف آن و کتابهای مشابه آن نوشته است. در مقدمه ویرایش نخست هم که به قلم لی یو است، نویسنده شیفته وار به اثر نگریسته است.
در ادامه این کتاب، بخشهای اصلی به ترتیب زیر آورده شده: اصول بنیادین نقاشی، کتاب درختان، کتاب صخره ها و کتاب آدمها و اشیاء.